Bli sponsor

Som sponsor bidrar dere til et viktig arbeid og dere får god profilering blant våre mange venner og støttespillere.

Lillestrøm Folketeater har følgende sponsorpakker:

  • Bronsesponsor kr 1000,- gir liten logo i programbladet
  • Sølvsponsor kr. 2.500,- gir medium logo i programbladet og nettside
  • Gullsponsor kr. 5.000,- gir større logo inkl annonse i programbladet og nettside

Andre sponsorpakker kan tilbys på forespørsel. Vi i Lillestrøm Folketeater håper dere vil være med og støtte våre aktiviteter som sponsor.

Bronsesponsor (1000 kr)Sølvsponsor (2500 kr)Gullsponsor (5000 kr)