Registrering sommerskolen 2023

Velkommen til registrering på Sommerskolen 2023. Kurset vil fylles opp fortløpende med 20-25 deltakere. I år blir det arrangert kurs i uke 25 og 32.

Påmeldingen er bindende og kursavgift vil bli innkrevd dersom avmelding ikke er hos oss pr e-post senest 3 uker før kursstart.  Alle påmeldte får tilsendt faktura på e-post.

Ved registrering på sommerskolen meldes barnet IKKE automatisk inn i Lillestrøm Folketeater.

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet.

Pris pr uke: kr 1800,- 

Kursansvarlig er leder for Lillestrøm Folketeater, Magnus Landaas Skjervold, 984 56 929.

Sted: Folkets Hus Lillestrøm,  Storgata 38

Alle må ta med matpakke hver dag! Vi serverer saft, frukt og grønnsaker. Ved allergier – skriv i feltet kommentarer.

Sommerskolen tar i mot påmeldinger fra barn født 2008-2012 i år.
Deltakere som bor i Lillestrøm kommune vil bli prioritert dersom pågangen er stor.
Her skal barna vise litt fra hva de har jobbet med på kurset. Maks totalt 2-4 stk foresatte/søsken pr barn.
Deltakelse ved Lillestrøm Folketeater kurs krever ingen tidligere erfaring. Vi ønsker likevel at barna har interesse for musikk, dans og drama.
Du kan krysse av på 2 av 3.
Hver vår og høst tar vi inn medlemmer i Lillestrøm Folketeater, tidligst født i 2012. Vi sender ut e-post senest 6 uker før semesterstart ang plass hos oss. Ved kursdeltakelse er man IKKE automatisk medlem hos oss.
Vi serverer frukt hver dag. Gi oss beskjed om det er spesielle behov ift allergier eller intoleranser. Gi også beskjed om det er noe annet vi trenger å vite.
Informasjon blir sent på oppgitt e-post.