Charlie og sjokoladefabrikken – påmeliding til audition

Familiemusikalen «Trollmannen fra Oz» har premiere 28. februar!

Velkommen til påmelding til audition på musikalen Charlie og Sjokoladefabrikken – arrangert av Lillestrøm Folketeater og Lillestrøm Kultursenter.

Etter at du har sendt inn registreringsskjema vil du etterhvert få praktisk informasjon om gjennomføring av audition. Vi ønsker at dere holder av søndag 5. og mandag 6.mai.

Medlemmer utenfor Lillestrøm Folketeater er ikke garantert å få komme på audition – men utvalgte kandidater vil få invitasjon dersom Lillestrøm Folketeater trenger øvrige kandidater utover det vi allerede har i fast ensemble. Alle får beskjed på e-post om de skal komme på audition eller ikke.

Vi gjør oppmerksom på at forestillingen Charlie og Sjokoladefabrikken har forestillinger i uke 9 og 10 – med oppkjøring i vinterferien uke 8. Skuespillere må være tilgjengelig hver dag fra mandag 17.feb til søndag 9.mars 2025.

Frist for påmeldiger er fredag 3.mai.

Påmelding til Audition for musikalen Charlie og Sjokoladefabrikken 2025
Lillestrøm Folketeater tar inn skuespillere i alle aldre på audition, men nedre alder for forestillingen Charlie og Sjokoladefabrikken er barn født i 2014 (10 år).
Dersom skuespiller som er 15 år eller yngre har e-post /dere ønsker at informasjon skal bli sendt til barnet.
Gate, gatenummer, postnummer
Deltakere som bor i Lillestrøm kommune vil bli prioritert til våre aktiviteter.
Charlie og sjokoladefabrikken har 2 faste prøvedager, mandag og torsdag. Vi har oftest prøve kl 18.00-21.00, men enkelte prøver vil kunne starte kl 17.00. I tillegg har vi ca 2 prøvehelger pr semester, kl 11-17.00 lør og søn. Denne forestillingen har oppkjøring fra i vinterferien i uke 8 – fra mandag 17. februar. Forestillinger i uke 9 og 10. Det må påregnes aktivitet i arbeidsgruppene helgen i uke 7.
Medlemsskap i Lillestrøm Folketeater, og deltakelse i produksjon, krever ingen tidligere erfaring.
Du kan krysse av på 2 av 3.
For ungdom og voksne som vet hvilken stemmegruppe de tilhører eller er mest komfortable i.
Tid søndag 5.mai (Estimert en tid mellom kl 11.00-18.00) Tid mandag 6.mai (Estimert en tid mellom kl 18.00-21.00)
Hos oss må alle delta og dele på oppgavene. Hver skuespiller MÅ derfor være representert i en av våre fire arbeidsgrupper for å bli medlem av Lillestrøm Folketeater og for å kunne være med på forestillingen. Velg ønsket gruppe fra menyen over – dere kan markere så mange grupper dere ønsker, og blir plassert i en av dem. VIKTIG: Vi ønsker å presisere at 70 % av deltakelsen vil være teateraktivitet, mens 30 % i andre funksjoner i teateret. Det estimeres omtrent 70-100 dugnadstimer i året. Medlemmer under 18 år må ha foresatt i en arbeidsgruppe, mens de over 18 år kan stillee selv. Det forventes at man deltar i arbeidsgruppen gjennom hele året, uavhengig av deltakelse i produksjon. Lillestrøm Folketeater drives av medlemmene selv og er avhengig av at oppgaver blir fordelt på alle medlemmene. Foresatte for flere barn i teateret må stille med representant pr barn på dugnad/ i arbeidsgruppe. Fra 17.feb – 9.mars er skuespillerne fritatt oppgaver i arbeidsgruppene – og dette må delegeres til foresatte eller andre medlemmer.
Dersom du allerede tilhørere en arbeidsgruppe, men ønsker å bytte. Skriv noen tanker om dette i feltet over. Lillestrøm Folketeater må sørge for at vi har et tilstrekkelig antall medlemmer i hver arbeidsgruppe og må derfor fordele deretter. Vi etterstreber at dere er i en arbeidsgruppe dere selv har valgt og at riktig person er i riktig arbeidsgruppe. Arbeidsgruppene har ulike behov og arbeidsmengde, og antallet medlemmer i hver gruppe vil derfor variere. Det er også lagt opp til at gruppene må hjelpe hverandre.
Ledende roller i funksjonene rundt teateret er nødvendig og skal gå på rundgang. I 2024/2025 har LFT totalt 7 stk gruppeledere. 1)Sceno, 2)Rekvisitt, 3)Kostyme, 4) Sminke, 5) Sposnor/næringsliv, 6)Innhold og SoMe og 7) Trivsel og sosialt. Arbeidsgruppeledere (7 stk i 2024/2025) får 1 stk produksjonsavgift gratis + 2 stk fribilletter til premieren til en samlet verdi på kr 2 500,-. Hvert verv i styret får 2 stk fribilletter til premieren.
Styret har møte i snitt en gang pr måned og skal drive LFT på en tillitsfull og økonomisk forsvarlig måte. Styret bør bestå av både voksne medlemmer samt foresatte til medlemmer fra 15 år og yngre. Hvert verv i styret får 2 stk fribilletter til premieren.
Vi prioriterer barn, unge og voksne som ikke allerede har et teatertilbud i dag. Mer informasjon om Lillestrøm Folketeater: Medlemmene i Lillestrøm Folketeater har vedtatt at de ønsker å tilby både et trygt lavterskeltilbud lokalt, samt gi muligheten til inspirerende talentutvikling for de som ønsker det. Medlemskapet i LFT krever forpliktelse og engasjement – der man er bevisst på at organisasjonen drives av medlemmene selv. Som medlem i Lillestrøm Folketeater vil du kunne bli med i et stort teatermiljø med stor variasjon i alder, bakgrunn og tidligere erfaring. Som aktivt medlem kan man så melde seg på forestillinger og kurs.
Vi ønsker å informere om at medlemskap i Lillestrøm Folketeater i 2024 koster kr 350,- . Pris for 2025 blir vedtatt på Årsmøte i 2024. I tillegg må skuespillerne betale en produksjonsavgift på kr 1750 for perioden 15.aug 2024 til 15.mars 2025. Vi ønsker å informere om at medlemskap i Lillestrøm Folketeater i 2024 koster kr 350,- . Pris for 2025 blir vedtatt på Årsmøte i 2024. I tillegg må skuespillerne betale en produksjonsavgift på kr 1750 for perioden 15.aug 2024 til 15.mars 2025. Det vil ellers tilkomme noen kostnader knyttet til privat utstyr, kostymer eller liknende – estimert kr 1500 kr pr produksjon. Dette vil variere – og vi etterstreber alltid at vi finner rimelige løsninger/låner der vi kan. Summen er ikke noe teateret fakturerer – men er utgifter som dere kan komme til å få underveis. Dersom man trekker seg etter prøvestart vil ikke produksjonsavgift eller årsavgift refunderes. Alle aktive medlemmer i Lillestrøm Folketeater er dekket av forsikring. LFT har ikke søsken – eller familierabatt på produksjonsavgift eller medlemskontingenet. Det vil ellers tilkomme noen kostnader knyttet til privat utstyr, kostymer eller liknende – estimert kr 1000-1500 kr pr produksjon. Dette vil variere – og vi etterstreber alltid at vi finner rimelige løsninger/låner der vi kan. Summen er ikke noe teateret fakturerer – men er utgifter som dere kan komme til å få underveis. Dersom man trekker seg etter prøvestart vil ikke produksjonsavgift eller årsavgift refunderes. Alle aktive medlemmer i Lillestrøm Folketeater er dekket av forsikring. Det er ikke søsken – eller familierabatt på våre avgifter og kontingenter. Tidligere medlemmer av LFT vil i 2024 få muligheten til å verve støttemedlemmer (kr 100 pr stk) innen 1.aug. Inntekt på dette vil kunne redusere deres produksjonsavigt tilsvarende. Nye medlemmer vil ikke få denne ordningen for denne produksjonen.
Vi trenger tilltatelse til å ta bilder og video til promotering av forestillingen. Kryss av ja/nei. Normalt har vi 3-4 saker i Romerikes Blad i løpet av et år. Samtidig tas det litt video og bilder fra øvelser gjennom høsten – samt scenefoto og noe film til Facebook og Instagram.
Informasjon blir sent på oppgitt e-post.