Hva er Lillestrøm Folketeater?

Folketeater. Det vi i organisasjonen legger i ordet folketeater er at det skal inkludere og være en gruppe for teaterfolket i Lillestrøm og omegn. Vi legger ingen begrensninger på hvem som får lov til å delta, men heller finne aktiviteter for de som melder seg inn som medlemmer. Hos oss kan du være medlem og melde deg på de ulike kursene eller forestillingene vi arrangerer.

Deltakelse. Om du ikke vet om du kan være med på alt som skjer i organisasjonen – så har vi sørget for at medlemskontingenten er lav. Dermed kan du nyte godt av det du kan være med på i løpet av året og fortsatt være en del av gruppa når du har mye å gjøre. Vi har derfor en avgift for hver aktivitet du melder deg på, og du vil også delta på dugnader!

Tilbud. Teateret kan gjøre alt fra Hairspray til Ibsen. Musikaler, teaterstykker, revyer, farser – folketeateret skal være variert. For å utvikle gruppa vår ønsker vi å gi kurs i teaterlek, skuespill og andre teaternære fag. Vi håper tilbudene vil passe den enkeltes ferdighet og bidra til utvikling av trygghet på scenen.

Teaterarbeid. Vi ønsker at medlemmene blir stimulert til delaktighet og føler ansvar for LFTs ulike aktiviteter. Forberedelser til og gjennomføring av forestillingene skjer gjennom arbeidsgrupper som organiseres av styret. Hvert aktivt medlem må være representert enten med seg selv eller en foresatt i en arbeidsgruppe eller i styret.