Påmelding audition Annie 2022

Velkommen til påmelding til audition for musikalen Annie med premiere 7.april 2022.

Dato for audition blir annonsert innen 1.september, og blir avholdt i løpet av uke 37, 38 og 39.

Prøvestart uke 41 og 42.

Lillestrøm Folketeater tar inn skuespillere i alle aldre på auditon, men nedre alder er barn født i 2013.
Deltakere som bor, eller er fra steder i Lillestrøm Kommune vil bli prioritert til våre aktiviteter.
Teateret har aktivitet 1-4 dager i uken, med stor variasjon på øvedag. Annie vil få 2 faste prøvedager. Vi har oftest kl 18.00-21.00. Enkelte øvelser vil kunne starte kl 17.00. I tillegg har vi ca 2 øvehelger pr semester, kl 10-17.00 lør og søn. Annie har oppkjøring fra mandag 28.mars og har forestillinger i uke 14 og 16. Premiere blir torsdag 7.april kl 18.00.
Medlemsskap i Lillestrøm Folketeater krever ingen tidligere erfaring.
Du kan krysse av på 2 av 3.
Hver skuespiller må være representert i en av våre fire arbeidsgrupper for å bli medlem av Lillestrøm Folketeater, og vøre skuespiller i våre produksjoner. Det betyr at 70 % av deltakelsen vil være teateraktivitet, mens 30 % i andre funksjoner. Medlemmer under 18 år må ha foresatt i en arbeidsgruppe, mens de over 18 år stiller selv. Det forventes at man deltar i arbeidsgruppen gjennom hele året, uavhengig av deltakelse i produksjon. Lillestrøm Folketeater drives av medlemmene selv.
Mer informasjon om Lillestrøm Folketeater: Medlemmene i Lillestrøm Folketeater har vedtatt at de ønsker å tilby både et trygt lavterskeltilbud lokalt, samt gi muligheten til inspirerende talentutvikling for de som ønsker det. Medlemskapet i LFT krever forpliktelse og engasjement - der man er bevisst på at organisasjonen drives av medlemmene selv. Som medlem i Lillestrøm Folketeater vil du kunne bli med i et stort teatermiljø med stor variasjon i alder, bakgrunn og tidligere erfaring. Som aktivt medlem kan man så melde seg på til forestillinger og kurs.
Informasjon blir sent på oppgitt e-post.
Vi ønsker å informere om at medlemsskap i Lillestrøm Folketeater koster 350 kr pr kalenderår. I tillegg må skuespillerne betale en produksjonsavgift på 1250 kr. Det vil ellers ikke være mange kostnader knyttet til utstyr, kostymer eller liknende. Alle aktive medlemmer i Lillestrøm Folketeater er dekket av forsikring. Vi tilbyr støttemedlemsskap til kr 100. Dersom man trekker seg etter prøvestart vil ikke produksjonsavgift refunderes.