Påmelding audition Annie 2022

Velkommen til påmelding til audition for musikalen Annie med premiere 8.september 2022.

Dato for audition blir 9.desember kl 17.00-21.00 på Folkets Hus i Lillestrøm

Prøvestart januar 2022

Lillestrøm Folketeater tar inn skuespillere i alle aldre på auditon, men nedre alder for Annie er er barn født i 2012.
Deltakere som bor, eller er fra steder i Lillestrøm Kommune vil bli prioritert til våre aktiviteter.
Teateret har aktivitet 1-4 dager i uken, med stor variasjon på øvedag. Annie vil få 2 faste prøvedager. Vi har oftest kl 18.00-21.00. Enkelte øvelser vil kunne starte kl 17.00. I tillegg har vi ca 2 øvehelger pr semester, kl 10-17.00 lør og søn. Annie har oppkjøring fra mandag 29.august og har forestillinger i uke 36 og 37. Premiere blir torsdag 8.september kl 18.00.
Medlemsskap i Lillestrøm Folketeater krever ingen tidligere erfaring.
Du kan krysse av på 2 av 3.
Hver skuespiller må være representert i en av våre fire arbeidsgrupper for å bli medlem av Lillestrøm Folketeater. Vi ønsker å presisere at 70 % av deltakelsen vil være teateraktivitet, mens 30 % i andre funksjoner i teateret. Medlemmer under 18 år må ha foresatt i en arbeidsgruppe, mens de over 18 år stiller selv. Det forventes at man deltar i arbeidsgruppen gjennom hele året, uavhengig av deltakelse i produksjon. Lillestrøm Folketeater drives av medlemmene selv.
Click or drag a file to this area to upload.
Vi ønsler at dere sender oss bilde av skuespiller - slik at vi lettere kan holde orden på audition.
Mer informasjon om Lillestrøm Folketeater: Medlemmene i Lillestrøm Folketeater har vedtatt at de ønsker å tilby både et trygt lavterskeltilbud lokalt, samt gi muligheten til inspirerende talentutvikling for de som ønsker det. Medlemskapet i LFT krever forpliktelse og engasjement - der man er bevisst på at organisasjonen drives av medlemmene selv. Som medlem i Lillestrøm Folketeater vil du kunne bli med i et stort teatermiljø med stor variasjon i alder, bakgrunn og tidligere erfaring. Som aktivt medlem kan man så melde seg på til forestillinger og kurs.
Informasjon blir sent på oppgitt e-post.
Vi ønsker å informere om at medlemsskap i Lillestrøm Folketeater koster 350 kr pr kalenderår. I tillegg må skuespillerne betale en produksjonsavgift på 1250 kr. Det vil ellers ikke være mange kostnader knyttet til utstyr, kostymer eller liknende. Alle aktive medlemmer i Lillestrøm Folketeater er dekket av forsikring. Vi tilbyr støttemedlemsskap til kr 100. Dersom man trekker seg etter prøvestart vil ikke produksjonsavgift refunderes.