Påmelding audition Billy Elliot

AUDITION

Vi har mottatt søknader og kontaktet alle kandidater.

For gutter og menn er det fortsatt mulig å melde seg på til audition.

Forestillingen har premiere 4.mars 2021
 
AUDITIONDATO KOMMER!
 
Lillestrøm Kultursenter
Løpende påmeldingen for gutter og menn.
Alle får svar på registrering!
De som takker ja til rolle må bli medlem av Lillestrøm Folketeater i 2020 og 2021. Vi produserer Billy Elliot med amatørteaterrettigheter – som første teater i Norge.
Vi søker kandidater til alle roller – barn, ungdom og voksne. 
Alle står fritt til søke seg til audition da ingen roller er besatt, med forbehold om rollen Fru Wilkinson. Vi ønsker et stort og variert cast med plass til ulikheter og mangfold. Nederst på siden finner du alle roller.
Barneroller: Kandidater til rollene Billy og Michael må ha erfaring fra teaterproduksjoner, og ha gode ferdigheter innen sang, skuespill og dans. Vi søker gutter til disse to rollene født mellom 2007-2011. Kandidater fra Lillestrøm Kommune vil bli prioritert. Vi søker i tillegg jenter født mellom 2005-2009 som skal spille jentene i danseklassen til Mrs Wilkinson.
Forberedelser: Alle skal forberede seg på å synge en valgfri sang med norsk tekst (vers og refreng). Tekstoppgaver og koreografi vil bli gjennomgått på auditiondagen. Alle må forberede seg på å kunne stille begge dager.
*Rollens alder og skuespilleralder trenger ikke korrespondere.
Fra september 2020 -februar 2021 vil vi avholde 4-6 prøver i måneden, på ca 2-3 timer hver. Fra 21.feb 2021 må alle skuespillere kunne stille hver kveld på Lillestrøm Kultursenter. Dette er vinterferieuka for dere som går i grunnskolen.
Prøvene varer ordinært til kl 22.00 i oppkjøringen, men barna får gå fra alle prøver senest kl 21.00.  Det kan bli satt opp ekstraprøver dagtid for de som kan dette i uke 8.
Info om prøvetid og forestillinger Billy Elliot kommer i april 2020
Forestillingen skal spilles både i uke 9 og 10 i 2021.
Ved å melde deg på audition samtykker du at du er tilgjengelig for Billy Elliot, prøve- og spilleperioden, og at du bor i Lillestrøm eller omegn. Ingen roller blir honorerte i denne musikalen.
Spørsmål sendes til: post@lillestromfolketeater.no

Påmeldingsskjema til audition for Billy Elliot våren 2021

Lillestrøm Folketeater tar inn skuespillere i alle aldre på auditon, men nedre alder for Annie er er barn født i 2012.
Deltakere som bor, eller er fra steder i Lillestrøm Kommune vil bli prioritert til våre aktiviteter.
Teateret har aktivitet 1-4 dager i uken, med stor variasjon på øvedag. Annie vil få 2 faste prøvedager. Vi har oftest kl 18.00-21.00. Enkelte øvelser vil kunne starte kl 17.00. I tillegg har vi ca 2 øvehelger pr semester, kl 10-17.00 lør og søn. Annie har oppkjøring fra mandag 29.august og har forestillinger i uke 36 og 37. Premiere blir torsdag 8.september kl 18.00.
Medlemsskap i Lillestrøm Folketeater krever ingen tidligere erfaring.
Du kan krysse av på 2 av 3.
Hver skuespiller må være representert i en av våre fire arbeidsgrupper for å bli medlem av Lillestrøm Folketeater. Vi ønsker å presisere at 70 % av deltakelsen vil være teateraktivitet, mens 30 % i andre funksjoner i teateret. Medlemmer under 18 år må ha foresatt i en arbeidsgruppe, mens de over 18 år stiller selv. Det forventes at man deltar i arbeidsgruppen gjennom hele året, uavhengig av deltakelse i produksjon. Lillestrøm Folketeater drives av medlemmene selv.
Click or drag a file to this area to upload.
Vi ønsler at dere sender oss bilde av skuespiller - slik at vi lettere kan holde orden på audition.
Mer informasjon om Lillestrøm Folketeater: Medlemmene i Lillestrøm Folketeater har vedtatt at de ønsker å tilby både et trygt lavterskeltilbud lokalt, samt gi muligheten til inspirerende talentutvikling for de som ønsker det. Medlemskapet i LFT krever forpliktelse og engasjement - der man er bevisst på at organisasjonen drives av medlemmene selv. Som medlem i Lillestrøm Folketeater vil du kunne bli med i et stort teatermiljø med stor variasjon i alder, bakgrunn og tidligere erfaring. Som aktivt medlem kan man så melde seg på til forestillinger og kurs.
Informasjon blir sent på oppgitt e-post.
Vi ønsker å informere om at medlemsskap i Lillestrøm Folketeater koster 350 kr pr kalenderår. I tillegg må skuespillerne betale en produksjonsavgift på 1250 kr. Det vil ellers ikke være mange kostnader knyttet til utstyr, kostymer eller liknende. Alle aktive medlemmer i Lillestrøm Folketeater er dekket av forsikring. Vi tilbyr støttemedlemsskap til kr 100. Dersom man trekker seg etter prøvestart vil ikke produksjonsavgift refunderes.Roller i musikalen Billy Elliot

 • Billy Elliot (11 år) – Spilles av Alexander Gløtta
 • Mrs. Wilkinson (Danselærer) – Spilles av Karoline Sollie
 • Far (Billys far)
 • Tony (Billys storebror)
 • Bestemor
 • Mr. Braithwaite (Pianist)
 • George (Bokselærer)
 • Mor (Billys mor)
 • Billy Elliot (Voksen)
 • Michael
 • Big Davey
 • Debbie
 • Gruvearbeidere, politi og streikebrytere
 • Jentene hos Mrs.Wilkinson (12-15 år)
 • Øvirg ensemble