Påmelding til audition til Trollmannen fra Oz Våren 2024

Velkommen til påmelding til audition!

Musikalen Trollmannen fra Oz spilles på Lillestrøm Kultursenter i regi av Lillestrøm Folketeater våren 2024.

Etter at du har sendt inn skjema vil du etter hvert få praktisk informasjon om gjennomføring av audition. Vi ønsker at dere holder av kveldene 22.og 23.mai i tidsperioden 18-00-21.00.

Medlemmer utenfor Lillestrøm Folketeater er ikke garantert å få komme på audition – men aktuelle kandidater vil få invitasjon dersom Lillestrøm Folketeater trenger øvrige kandidater utover det vi allerede har i fast ensemble. Alle får beskjed på e-post om de skal komme på audition eller ikke.

Vi gjør oppmerksom på at forestillingen Trollmannen fra Oz har forestillinger 28. feb -9.mars 2024 og har oppkjøring i vinterferien (uke 8). Skuespillere må være tilgjengelig hver dag fra 19.feb-9.mars 2024.

Lillestrøm Folketeater tar inn skuespillere i alle aldre på audition, men nedre alder for forestillingen Trollmannen fra Oz er barn født i 2013 (10 år).
Deltakere som bor i Lillestrøm kommune vil bli prioritert til våre aktiviteter.
Trollmannen fra Oz har 2 faste prøvedager, mandag og torsdag. Vi har oftest kl 18.00-21.00, men enkelte prøver vil kunne starte kl 17.00. I tillegg har vi ca 2 prøvehelger pr semester, kl 11-17.00 lør og søn. Trollmannen fra Oz har oppkjøring fra i vinterferien i uke 7/8 - fra søndag 18. februar. Forestillinger i uke 9 og 10. Premiere blir onsdag 28.februar kl 18.00.
Medlemsskap i Lillestrøm Folketeater, og deltakelse i produksjon, krever ingen tidligere erfaring.
Du kan krysse av på 2 av 3.
For ungdom og voksne som vet hvilken stemmegruppe de tilhører eller er mest komfortable i.
Hos oss må alle delta og dele på oppgavene. Hver skuespiller må derfor være representert i en av våre fire arbeidsgrupper for å bli medlem av Lillestrøm Folketeater. Velg ønsket gruppe fra menyen over - dere kan markere så mange grupper dere ønsker, og blir plassert i en av dem. VIKTIG: Vi ønsker å presisere at 70 % av deltakelsen vil være teateraktivitet, mens 30 % i andre funksjoner i teateret. Medlemmer under 18 år må ha foresatt i en arbeidsgruppe, mens de over 18 år stiller selv. Det forventes at man deltar i arbeidsgruppen gjennom hele året, uavhengig av deltakelse i produksjon. Lillestrøm Folketeater drives av medlemmene selv og er avhengig av at oppgaver blir fordelt på alle medlemmene. Foresatte for flere barn i teateret må stille med representant pr barn på dugnad/ i arbeidsgruppe.
Dersom du allerede tilhørere en arbeidsgruppe, men ønsker å bytte. Skriv noen tanker om dette i feltet over. Lillestrøm Folketeater må sørge for at vi har et tilstrekkelig antall medlemmer i hver arbeidsgruppe og må derfor fordele deretter. Vi etterstreber at dere er i en arbeidsgruppe dere selv har valgt og at riktig person er i riktig arbeidsgruppe. Arbeidsgruppene har ulike behov og arbeidsmengde, og antallet medlemmer i hver gruppe vil derfor variere. Det er også lagt opp til at gruppene må hjelpe hverandre.
Ledende roller i funksjonene rundt teateret er nødvendig og skal gå på rundgang.
Det avholdes audition mandag 22. og tirsdag 23.mai kl 18.00-21.00. De aktuelle kandidatene vil bli invitert til et spesifikt tidspunkt denne kvelden.
Click or drag a file to this area to upload.
Vi ønsker at dere sender oss bilde av skuespiller - slik at vi lettere kan holde orden på auditiondagen. Bildet vil slettes etter bruk på audition.
Vi prioriterer barn, unge og voksne som ikke allerede har et teatertilbud i dag. Mer informasjon om Lillestrøm Folketeater: Medlemmene i Lillestrøm Folketeater har vedtatt at de ønsker å tilby både et trygt lavterskeltilbud lokalt, samt gi muligheten til inspirerende talentutvikling for de som ønsker det. Medlemskapet i LFT krever forpliktelse og engasjement - der man er bevisst på at organisasjonen drives av medlemmene selv. Som medlem i Lillestrøm Folketeater vil du kunne bli med i et stort teatermiljø med stor variasjon i alder, bakgrunn og tidligere erfaring. Som aktivt medlem kan man så melde seg på forestillinger og kurs.
Informasjon blir sent på oppgitt e-post.
Vi ønsker å informere om at medlemskap i Lillestrøm Folketeater i 2023 og 2024 koster kr 350,- pr kalenderår. I tillegg må skuespillerne betale en produksjonsavgift på 1250 kr. Det vil ellers ikke være mange kostnader knyttet til utstyr, kostymer eller liknende - men noe må påberegnes. Alle aktive medlemmer i Lillestrøm Folketeater er dekket av forsikring. Dersom man trekker seg etter prøvestart vil ikke produksjonsavgift eller årsavgift refunderes.