Registrering sommerskolen 2022

Velkommen til registrering på Sommerskolen 2022. Kurset vil fylles opp fortløpende med 20-25 deltakere. I år blir det kun arrangert kurs i uke 32.

Påmeldingen er bindende og kursavgift vil bli innkrevd dersom avmelding ikke er hos oss pr e-post senest 3 uker før kursstart.  Alle påmeldte får tilsendt faktura på e-post.

Ved registrering på sommerskolen meldes barnet IKKE automatisk inn i Lillestrøm Folketeater.

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet.

Pris uke 32 (8.-11.aug): 1500,- 

Kursansvarlig er leder for Lillestrøm Folketeater, Magnus Landaas Skjervold, 984 56 929.

Sted: Folkets Hus Lillestrøm,  Storgata 38

Alle må ta med matpakke hver dag! Vi serverer saft, frukt og grønnsaker. Ved allergier – skriv i feltet kommentarer.

Sommerskolen tar i mot påmeldinger fra barn født 2008-2012 i år.
Deltakere som bor i Lillestrøm kommune vil bli prioritert dersom pågangen er stor.
Her skal barna vise litt fra hva de har jobbet med på kurset. Maks totalt 2 stk foresatte/søsken pr barn.
Deltakelse ved Lillestrøm Folketeater kurs krever ingen tidligere erfaring. Vi ønsker likevel at barna har interesse for musikk, dans og drama.
Du kan krysse av på 2 av 3.
Hver vår og høst tar vi inn medlemmer i Lillestrøm Folketeater, tidligst født i 2012. Vi sender ut e-post senest 6 uker før semesterstart ang plass hos oss. Ved kursdeltakelse er man IKKE automatisk medlem hos oss.
Informasjon blir sent på oppgitt e-post.