Hva er nytt i statsbudsjettet 2019?

Fra pressemelding 08.10.18

Statsbudsjett 2019:

 

Hva vil statsbudsjettet si for Lillestrøm Folketeater?

I dag kom statsbudsjettet for 2019 og vi kunne blant annet lese at regjeringen bevilge hele 640 millioner kroner mer til kultur. Under har vi trukket fram fem prioriteringer som er viktige for Lillestrøm Folketeater.

Frivillighet og momsrefusjon
Det er gledelig at regjeringen vil legge til rette for oss som driver frivillig. Det kommer fram at barne -og ungdomsaktiviteter er særlig prioritert. De øker momskompensasjonen for frivillige organisasjoner med hele 134 millioner kroner. Lillestrøm Folketeater vil dermed være med på å få tilbake momsavgifter i en pott som fra 2019 vil bestå av 1,5 milliarder kroner.

Kultur til folket
Som en hovedprioritering ønsker regjeringen å gi mer til tiltak på kulturområdet som skal stimulere til mangfold, integrering og arbeid mot fattigdom. Regjeringen har som mål å sette av 20 millioner kroner til dette. LFT jobber aktivt med inkludering og ønsker å kunne inkludere alle som ønsker å delta uten at det skal koste for mye. Vi er glade for at dette punktet ble prioritert i budsjettet.

Norsk kulturråd
Fra 2019 skal Norsk kulturråd forvalte pengene som skal gå til amatørteaterlag og frivillige teaterformål. Dvs at vi nå skal søke til Norsk kulturråd for aktiviteter mm. De angir at tilskuddsordningene skal bli forvaltet og utviklet i dialog med amatørteaterfeltet. Vi i LFT tenker at dette blir spennende og noe vi har lyst til å delta i.

Musikkutstyrsordning
Det blir også endringer for ordningen rundt musikkutstyr. Den skal trolig bli utvidet til en kulturutstyrsordning  – der flere sjangere og felter får plass. Blant annet amatørteaterfeltet. De angir at ordningen får ytterligere 5 millioner kroner.

Ny forsking i frivillig sektor
Lillestrøm Folketeater tok et dypdykk i norsk frivillighet for litt siden. Rett etter at teateret vårt ble stiftet kom det ut en ny bok om trendene innen frivillighet fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Kristin Strømsnes fra Universitetet i Bergen. Regjeringen ønsker nå å videreføre satsningen på forskingsprogrammet Sivilsamfunn og frivillig sektor 2018-2020.  Regjeringa vil med andre ord satse på forsking om kultursektoren, media og frivillig sektor. Dette trenger vi mer kunnskap om og vi ser fram til å få flere redskaper når vi driver vår teaterorganisasjon.

Statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp) og kulturminister Trine Skei Grande (V). Arkivfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix